معنی و ترجمه کلمه far-from it به فارسی far-from it یعنی چه

far-from it


بهيچوجه ،حاشا( که چنين باشد)

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها