معنی و ترجمه کلمه far-reaching به فارسی far-reaching یعنی چه

far-reaching


دور رس ،وسيع ،شامل( بسى چيزها)

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها