معنی و ترجمه کلمه far-sighted به فارسی far-sighted یعنی چه

far-sighted


دوربين ،دورانديش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها