معنی و ترجمه کلمه far-sightedness به فارسی far-sightedness یعنی چه

far-sightedness


دوربينى ،تيزنظرى ،مال انديشى ،دورانديشى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها