معنی و ترجمه کلمه faraday dark space به فارسی faraday dark space یعنی چه

faraday dark space


الکترونيک : فضاى تاريک فارادى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها