معنی و ترجمه کلمه farkleberry به فارسی farkleberry یعنی چه

farkleberry


(گ.ش ).گياه قره قاط،تمشک امريکاى جنوبى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها