معنی و ترجمه کلمه farm yields به فارسی farm yields یعنی چه

farm yields


بازده مزرعه
بازرگانى : بازده کشاورزى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها