معنی و ترجمه کلمه farmable به فارسی farmable یعنی چه

farmable


قابل کشتکارى ،زراعت کردنى ،قابل اجاره

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها