معنی و ترجمه کلمه farmer cooperatives به فارسی farmer cooperatives یعنی چه

farmer cooperatives


بازرگانى : تعاونيهاى زارعان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها