معنی و ترجمه کلمه farmgate type operations به فارسی farmgate type operations یعنی چه

farmgate type operations


علوم نظامى : رهبرى اموزش و عمليات نيروى هوايى يک کشور تا مرحله عمليات جنگى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها