معنی و ترجمه کلمه farmhand به فارسی farmhand یعنی چه

farmhand


کارگر مزرعه ،زارع

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها