معنی و ترجمه کلمه farmletting به فارسی farmletting یعنی چه

farmletting


مزارعه
قانون ـ فقه : عقد مزارعه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها