معنی و ترجمه کلمه farmstead به فارسی farmstead یعنی چه

farmstead


ابنيه و ساختمانهاى مجاورمزرعه ،مزرعه وابنيه ان ،مزرعه و حوالى ان ،علاقجات رعيتى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها