معنی و ترجمه کلمه farrier به فارسی farrier یعنی چه

farrier


دامپزشک ،نعلبند،دام پزشک ،(نظ ).گروهبان اصطبل
علوم نظامى : گروهبان اصطبل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها