معنی و ترجمه کلمه farthing به فارسی farthing یعنی چه

farthing


فارثينگ ،پول خرد انگليس

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها