معنی و ترجمه کلمه fascicule به فارسی fascicule یعنی چه

fascicule


دسته يا مجموعه کوچک الياف ،(تش).دسته اى از رشته هاى عضلانى که عضله را تشکيل ميدهند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها