معنی و ترجمه کلمه fasciculus به فارسی fasciculus یعنی چه

fasciculus


دسته يا مجموعه کوچک الياف ،(تش).دسته اى از رشته هاى عضلانى که عضله را تشکيل ميدهند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها