معنی و ترجمه کلمه fascination به فارسی fascination یعنی چه

fascination


شيدايى ،افسون ،جذبه
روانشناسى : شيفتگى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها