معنی و ترجمه کلمه fascism به فارسی fascism یعنی چه

fascism


فاشيسم ،اصول عقايد فاشيست ،حکومت فاشيستى
قانون ـ فقه : نام حزبى است که موسولينى در فاصله دو جنگ عالمگير در ايتاليا تاسيس کرد و اصول عقايد و فلسفه ان را از سيستمهاى سياسى مختلف اخذ و بر حسب احتياج تحريف و تفسير نمود
روانشناسى : فاش يسم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها