معنی و ترجمه کلمه fash-butt welding به فارسی fash-butt welding یعنی چه

fash-butt welding


عمران : جوش برجسته

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها