معنی و ترجمه کلمه fast and loose به فارسی fast and loose یعنی چه

fast and loose


نااستوار،ازروى بى باکى ،ازروى مکرو حيله

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها