معنی و ترجمه کلمه fast cruise به فارسی fast cruise یعنی چه

fast cruise


علوم نظامى : ازمايش سريع ناو در بندر
علوم دريايى : ازمايش سريع ناو در بندر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها