معنی و ترجمه کلمه fast moving depression به فارسی fast moving depression یعنی چه

fast moving depression


کمفشارى تند
معمارى : کمفشارى سريع

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها