معنی و ترجمه کلمه fast moving stock به فارسی fast moving stock یعنی چه

fast moving stock


کالايى که به سرعت فروخته ميشود
بازرگانى : موجودى که به سرعت کاهش مى يابد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها