معنی و ترجمه کلمه fastening به فارسی fastening یعنی چه

fastening


يراق درب ،چفت و بست ،چفت ،بست ،بند،يراق در
علوم مهندسى : چفت و بست
معمارى : چفت و بست

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها