معنی و ترجمه کلمه fastidious به فارسی fastidious یعنی چه

fastidious


سخت گير،باريک بين ،مشکل پسند،بيزار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها