معنی و ترجمه کلمه fat head به فارسی fat head یعنی چه

fat head


ادم کودن ونادان ،بليد


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها