معنی و ترجمه کلمه fat head به فارسی fat head یعنی چه

fat head


ادم کودن ونادان ،بليد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها