معنی و ترجمه کلمه fat به فارسی fat یعنی چه

fat


ضربه با سر چوب گلف پايين تر از حد لزوم ،چاق ،چرب ،چربى دار کردن ،فربه يا پروارى کردن
علوم مهندسى : چرب
شيمى : چربى
ورزش : قسمت عريض چمن دور سوراخ گلف

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها