معنی و ترجمه کلمه fate به فارسی fate یعنی چه

fate


پرداخت يا عدم پرداخت چک ،تقدير،قضاوقدر،نصيبب وقسمت ،مقدر شدن ،بسرنوشت شوم دچار کردن
روانشناسى : تقدير
بازرگانى : وضعيت ،سرنوشت چک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها