معنی و ترجمه کلمه father file به فارسی father file یعنی چه

father file


فايل پدر،پرونده بنيادى ،پرونده اصلى
کامپيوتر : فايل اصلى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها