معنی و ترجمه کلمه father fixation به فارسی father fixation یعنی چه

father fixation


روانشناسى : تثبيت پدرى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها