معنی و ترجمه کلمه fatigue strength به فارسی fatigue strength یعنی چه

fatigue strength


علوم مهندسى : استحکام خستگى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها