معنی و ترجمه کلمه fatness به فارسی fatness یعنی چه

fatness


فربهى ،چربى ،برکت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها