معنی و ترجمه کلمه fatten به فارسی fatten یعنی چه

fatten


فربه کردن ،چاق کردن ،پروارى کردن ،حاصل خيزکردن ،کود دادن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها