معنی و ترجمه کلمه fatty acid به فارسی fatty acid یعنی چه

fatty acid


علوم مهندسى : اسيد چرب
شيمى : اسيد چرب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها