معنی و ترجمه کلمه faucitis به فارسی faucitis یعنی چه

faucitis


اماس گلو،ورم حلق

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها