معنی و ترجمه کلمه fault current protective switch به فارسی fault current protective switch یعنی چه

fault current protective switch


علوم مهندسى : کليد محافظ جريان خطا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها