معنی و ترجمه کلمه fault detector به فارسی fault detector یعنی چه

fault detector


علوم مهندسى : اشکارساز خطا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها