معنی و ترجمه کلمه fault diagnosis به فارسی fault diagnosis یعنی چه

fault diagnosis


عيب يابى
علوم نظامى : تشخيص نقص فنى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها