معنی و ترجمه کلمه fault electrode current به فارسی fault electrode current یعنی چه

fault electrode current


الکترونيک : جريان نابهنجار الکترد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها