معنی و ترجمه کلمه fault localization به فارسی fault localization یعنی چه

fault localization


علوم مهندسى : تعيين محل خطا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها