معنی و ترجمه کلمه fault voltage circuit breaker به فارسی fault voltage circuit breaker یعنی چه

fault voltage circuit breaker


علوم مهندسى : کليد قطع کننده ولتاژ عيب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها