معنی و ترجمه کلمه fault voltage به فارسی fault voltage یعنی چه

fault voltage


ولتاژ خطا
علوم مهندسى : ولتاژ عيب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها