معنی و ترجمه کلمه faulty connrction به فارسی faulty connrction یعنی چه

faulty connrction


علوم مهندسى : اتصال معيوب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها