معنی و ترجمه کلمه faunal به فارسی faunal یعنی چه

faunal


وابسته بجانوران يک کشور

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها