معنی و ترجمه کلمه faute de mieux به فارسی faute de mieux یعنی چه

faute de mieux


روانشناسى : همجنس خواهى ناشى از محروميت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها