معنی و ترجمه کلمه favoritism به فارسی favoritism یعنی چه

favoritism


طرفدارى ،استثناء قائل شدن نسبت بکسى
روانشناسى : پارتى بازى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها