معنی و ترجمه کلمه favourite or-vor به فارسی favourite or-vor یعنی چه

favourite or-vor


مطلوب ،برگزيده ،ويژه ،مخصوص ،گرام ،مقرب ،طرف توجه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها