معنی و ترجمه کلمه fawner به فارسی fawner یعنی چه

fawner


متملق ،چاپلوس ،سبزى پاک کن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها