معنی و ترجمه کلمه fax به فارسی fax یعنی چه

fax


Facsimile،فاکس ،نمابرد
کامپيوتر : پست تصويرى
الکترونيک : عکاسى راديويى

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها